Monday, June 25, 2012

Khóa Tu một ngày Thứ Bảy

THÔNG BÁO 


 Mỗi thứ Bảy có khóa tu một ngày. 

 Từ 10 giờ sáng đến 4 giờ chiều - bao gồm những tiết mục như sau:

- Tụng Kinh - 

- Sám Hối - 

- Giảng pháp - 

- Kinh Hành Niệm Phật - 

- Tu Thiền 


 Kính mời quý Phật tử cùng tham gia tu học để thân tâm an lạc, phiền não nghiệp chướng tiêu trừ. 

 Trụ Trì Thích Phước Sanh

No comments:

Post a Comment