Monday, May 27, 2013

CƠM CHAY GÂY QUỸ HỘ TRÌ TAM BẢO ĐỂ QUA CƠN HOẠN NẠN VỀ GIẤY PHÉP SINH HOẠT ĐẠO TRÀNG THIÊN PHƯỚC TỰ

Nam mô ĐẠI TỪ ĐẠI BI TẦM THINH CỨU KHỔ CỨU NẠN QUẢNG ĐẠI LINH CẢM QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT 

CƠM CHAY GÂY QUỸ HỘ TRÌ TAM BẢO ĐỂ QUA CƠN HOẠN NẠN VỀ GIẤY PHÉP SINH HOẠT ĐẠO TRÀNG THIÊN PHƯỚC TỰ

VÉ CƠM CHAY GÂY QUỸ HỘ TRÌ TAM BẢO LÀ 10$, NHÂN VÀO NGÀY CHỦ NHẬT 21 - 7 - 2013 NHẦM NGÀY 14 - THÁNG SÁU NĂM QUÝ TỴ - LỄ SÁM HỐI NHƯ MỖI THÁNG TRONG NĂM.

Mời Các Phật tử tham dự vào ngày nầy để Hộ Trì Tam Bảo, Nam Mô ADIDÀ PHẬT ...

facebook.com

Trụ Trì Thượng Toạ THÍCH PHƯỚC SANH

Thượng Toạ  THÍCH MINH TÂM

No comments:

Post a Comment