Thursday, October 13, 2011

The First Monlan at Olympic Park, Sydney Australia


1st Kagyu Monlan in Australian
Khát Vọng Cầu Nguyện Cho Thế Giới Hòa Bình

Chủ Lễ: Đại Cao Tăng Karma Kagyu (từ Tây Tạng) Cầu Nguyện Cho Thế Giới Hòa Bình

Thời gian: Ngày 15 ~ 17 Tháng Mười 2011.
Ngày 18 Tháng 10 ~ Lễ hàng 900 năm luân hồi của Ngài Đại Sư Dusum Khyenpa

Điạ điểm: Badgery Pavilion, Showgrounds Sydney Olympic Park, Homebush, Sydney.

Mục đích: lễ Kagyu Monlam tập trung  tất cả các phật tử để đạt thành khát vọng hòa bình thế giới và sự hòa hợp. 

Theo lời Đại Bảo Pháp Vương đời thứ 17 Gyalwang Karmapa Ogyen Trinley Dorje: 'Kagyu Monlam là một con đường nhờ đó mà chúng ta có thể phát dương, vào những thời điểm nhu cầu rất lớn, tinh thần đích thực của tình thương và lòng từ bi cho tất cả mọi người trên thế giới, giống như một xoáy nước lớn, bắt đầu tại Bồ Đề Đạo Tràng, kế đó ở Bihar, rồi tiếp tục phát triển.  Khi chúng tôi cầu nguyện cho hòa bình thế giới, mục đích của chúng tôi là mong muốn hòa bình và hạnh phúc mở rộng cho tất cả mọi người.
Trong những năm gần đây, các lễ Kagyu Monlam được tổ chức hàng năm ở Bồ Đề Đạo Tràng, Ấn Độ, Đại Tháp dưới cây Bồ Đề, bên cạnh ghế Kim Cương, nơi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chứng đắc giác ngộ.

Mông ước của Đức Pháp Vương Gyalwang Karmapa là  tố chức lễ Kagyu Monlam ở những quốc gia khác hơn Ấn Độ để các phật tử có thế tham dự.  Đức Đạt Lai Lạt Ma đã yêu cầu Hòa thượng Dekhung Gyaltsey Tulku Rinpoche tổ chức lễ hội này cho nước Úc. 

Chúng tôi kính mời qúy vị sẽ tham dự lễ hội đặc biệt này.
Vào cửa miễn phí.

No comments:

Post a Comment